Spoločenstvo vlastníkov domu č.s.196 so sídlom Rajec